Kvalitetsstyringssystem

IFS certificering – et kvalitetssikringssystem

Hørkram Foodservice A/S er certificeret efter den internationale Fødevarestandard IFS Logistics. Standarden har til formål at sikre kvalitet og gennemsigtighed i forsyningskæden.

Vi arbejder dermed efter et kvalitetsstyringssystem, som dækker vores logistiske aktiviteter, herunder oplagring, transport og distribution for de fødevarer, som vi markedsfører.

Vi har været IFS certificeret siden 2009 og vores højeste score er på 99,46 %, hvilket ifølge auditor ikke er set tidligere.

Vi har nedskrevne procedurer for alle standardens krav og dokumenterer alle fødevaresikkerhedsmæssige forhold, som standarden tilskriver.

Kort sagt er årsagen til, at vi er IFS certificeret, at vi ønsker at skabe tryghed for vores kunder. 

   

Kvalitet system