Målsætninger og evaluering

Vores målsætninger

Overordnet er det vores målsætning til enhver tid at leve op til lovgivningskrav samt specifikke krav fra myndigheder og kunder. Endvidere er det vores målsætning at overholde nedenstående internt opstillede krav:

  • At vi fastholder vores IFS certificeringer (Higher level)
  • At alle ansatte i virksomheden, hurtigst muligt og senest 2 uger på lager, i kødopskæringen og i kørsel og 6 uger i resten af virksomheden efter ansættelse, er bekendt med og selvstændigt arbejder efter de relevante procedurer, som er opsat af virksomheden for opstillede krav til hygiejne og fødevaresikkerhed
  • At vi sikrer, at hver medarbejder kender sin rolle i forhold til fødevaresikkerheden, ved gennemgang af ændringer og de mest aktuelle procedurer for hver enkelt medarbejder 1 gang pr. år
  • At alle afvigelser med betydning for fødevaresikkerheden til enhver tid registreres
  • At samtlige tilsynsrapporter fra Fødevareregionen for begge resultatcentre (Sorø og Aarhus) er uden anmærkninger
  • At alle tilbagekaldelser iværksættes samme dag, som de modtages under hensyntagen til tidspunktet for modtagelsen af tilbagekaldelsen
  • At alle tilbagekaldelser gennemføres så hurtigt som muligt under hensyntagen til årsag til risiko for og omfang af tilbagekaldelsen

Evaluering 

Hvert år gennemgår kvalitetschefen årets resultater for så vidt angår fødevaresikkerhed og kvalitet for managementgruppen og i samarbejde vurderes kvalitetsstyringssystemets fortsatte egnethed og der kommer forslag til forbedringer, hvilket er i tråd med standardens hensigt.