Miljø Målsætninger

Vi har i Hørkram i de senere år nået vores fastsatte mål på følgende områder:

  • Vi har relativt reduceret vores energiforbrug (el og brændstof)
  • Vi har relativt reduceret vores mængde af restaffald
  • Vi kildesorterer farligt affald
  • Vi har relativt reduceret mængden af anvendte kemikalier (rengøring) i vores kødopskæring
  • Vi har vurderet vores leverandørers miljøstatus
  • Vi har etableret en kassevasker til vask af genbrugsemballage & indført genanvendelige plastfoldekasser

Vi har sat nye mål på følgende områder:

  • Vi nedbringer egen miljøbelastning ved at reducere indkøb af karton-emballage til pakning
  • Fokus på mindst mulig miljøbelastning ved ombygning/tilbygning af anlæg
  • Fokus på vandforbrug
  • Fokus på kundekrav

Miljo marie