Miljø Certificeringer

At værne om miljøet er en vigtig faktor i Hørkrams forretningskoncept

Med udgangspunkt i vores miljøpolitik, som gælder for alle væsentlige miljøforhold, der er knyttet til vores aktiviteter, produkter og tjenesteydelser, har vi opbygget et miljøstyringssystem, der er certificeret i henhold til ISO 14001 standarden.

ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret:

 • Miljøpolitik
 • Iværksættelse og drift
 • Ledelsens gennemgang
 • Planlægning
 • Kontrol og korrigerende handlinger

Blandt disse forhold kan nævnes nedbringelse af CO2 udslip ved køling og distribution og affaldsforhold, herunder affaldsmængder, -typer og -bortskaffelse, reduktion af mængden af anvendte kemikalier til rengøring, vurdering af leverandørs miljøstatus og fremme brugen af miljøvenlig emballage.

Klik for Certifikat Sorø
Klik for Certifikat Aarhus

 
MSC certificering

MSC (Marine Stewardship Counsil) er en global organisation, som samarbejder med fiskerier, fiskeindustrien, forskere, natur- og miljøorganisationer og offentligheden på at fremme bæredygtige fisk og skaldyr.

I 2010 valgte Hørkram Foodservice at blive MSC certificeret efter MSC Chain of Custody Standard. Vi arbejder dermed efter et styringssystem, der fremmer bæredygtige fisk og skaldyr og vi markedsfører MSC mærkede produkter.

Standarden er baseret på tre kerneprincipper:msc

 • Bæredygtige fiskebestande
 • Bevarelse af det økosystem, som fiskeriet er afhængig af
 • Et effektivt og ansvarligt styringssystem

MSC certificering - klik her


ASC certificering

ASC (Aquaculture Stewardship Counsil) er en global organisation, som bl.a. samarbejder med producenter af opdrættede fisk og skaldyr, fødevarevirksomheder, forskere og forbrugere for at:  logo asc

 • Anerkende og belønne ansvarlig akvakultur gennem ASC akvakultur certificeringsprogrammet
 • Fremme bedste miljømæssige og sociale valg, når man køber opdrættede fiskevarer
 • Bidrage til at omdanne markeder mod bæredygtighed

I 2015 valgte Hørkram Foodservice at blive ASC certificeret. Vi arbejder dermed efter et styringssystem, der fremmer bæredygtige opdrættede fiskevarer og vi markedsfører ASC mærkede produkter.

ASC certificering – klik her