Miljøstrategi og politk

Hørkram miljøstrategi

Hørkram Foodservice A/S arbejder efter vedhæftede virksomhedsstrategi indenfor miljø - Hørkram Foodservice 2025 - læs mere HER

Hørkrams miljøpolitik

Hørkram Foodservice A/S er certificeret efter den internationale standard for miljøledelse ISO 14001. Vi arbejder efter et miljøledelsessystem, som tager udgangspunkt i vores virksomhed, dens processer og aktiviteter Hørkrams miljøpolitik.

Vi vil løbende arbejde på at beskytte miljøet, nedbringe egen miljøbelastning og på at få kunder, leverandører og medarbejdere til at tage et større miljøhensyn. Vi vil have en løbende dialog med leverandører, kunder, myndigheder og andre interessenter om forbedring af miljøforholdene og om forebyggelse af forurening ved vores aktiviteter. Hørkram forpligter sig til løbende at forbedre vores miljøpræstation. Hørkram vil overholde gældende miljølovgivning. 

Sorø Kommunes Miljøpris 2013 blev overrakt til Hørkram Sorø på grund af virksomhedens mange miljømæssige tiltag, herunder beplantning med mos på en stor del af virksomhedens tag. I forbindelse med ny-/tilbygning af Hørkram Aarhus i 2015 vil der ligeledes ske beplantning med mos på en stor del af taget. Et tiltag i forhold til transport har vi indkøbt et multivogntog på 25 meter. Vogntoget kan transportere 30 % flere varer uden at forbruge mere diesel.

Returtagning af emballage - Genanvendelige plastfoldekasser

Hørkram har indført genanvendelige plastfoldekasser. Det har følgende fordele:

  • Hørkram nedbringer egen miljøbelastning ved at reducere indkøb af kartonemballage til pakning
  • Hørkrams kunder belastes mindre med affald fra kartonemballage
  • Frugt og grønt beskyttes bedre mod stød

Vi gør en stor indsats for at reducere den mængde af emballage, der leveres ud til vores kunder. Det betyder, at vores kunder i praksis kun får leveret den mængde emballage, der er absolut nødvendig for at beskytte varen. Frugt og grønt i pluk leveres i genanvendelige plastfoldekasser.