Vision & mission

Det vigtigste for os er, at vores kunder kan stole på, at alle vores leverancer er i orden, både hvad angår fødevaresikkerhed, den rigtige vare, den rigtige kvalitet, den rigtige mængde, leveret til aftalte tid og på aftalte sted.

Vision

  • Vi er de professionelle storkøkkeners foretrukne leverandør af fødevarer fordi:
  • Vi har et serviceniveau, som matcher vores kernekunders behov
  • Vi står for troværdighed og kvalitet i alt vi gør
  • Vi er konkurrencekraftige på pris og service
  • Vi bygger langsigtede samarbejdsrelationer med vore kunder
  • Vi konstant følger markedstrends
  • Vi løbende udvikler vore kompetencer

Mission

  • Vi sikrer kvalitet i den måde, som vi udfører arbejdet på
  • Vi sikrer kvalitet i vores varer og er kundens garant
  • Vi sikrer kvalitet i den "servicepakke", som vi tilbyder kunden

Vi kendetegnes som en kompetent virksomhed med kunden i centrum.

bjaelke vision